info: geraksaka
De geschiedenis van Pencak Silat
Pencak Silat is de algemene benaming van de inheemse krijgskunst van de Indonesisch - Maleis archipel, omvattend Indonesië, Maleisië, Singapore en Brunei.

Silat is nauw verbonden met de bevolking van deze streken en heeft grote invloed gehad op hun rituelen. Maar ook economisch, toen handel over en op het water werd gedreven door dominante krijgers uit de regio (China en India).

Silat is ontstaan door de meegebrachte Kungfu stijlen vanuit China. China is de bakermat van alle Pencak – Silat stijlen in de meest voorkomende regio’s. Één van de stijlen die is ontstaan kennen we nu als Gerak Saka.
Silat is ontstaan door de vele koninkrijkjes en stammen, die elk de stijl die het beste bij hen past praktiseerde. Zo ontstonden de stijlen die nu nog worden beoefend. Sommige hebben de namen van de leraar, dieren en sommige van een plaats (voorbeelden zijn: Sabeni, Rachmat, Matjan en Pukulan Batawi).

Traditioneel was Silat een deel van de basis opvoeding, en voor de jongens een voorbereiding op het man worden. Silat houdt vele dingen in zich, het versterkt zelfkennis, het leert ons zelfdiscipline, integriteit, verantwoordelijkheid, trouw en samenwerking met andere beoefenaars.

Nu vele decennia later wordt in de archipel een moderne versie van Silat onderwezen, die toch nog de oude waarden en normen in zich heeft en hen versterkt in hun culturele eigenheid.
Silat wordt aan iedereen onderwezen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden en is toegankelijk voor iedereen die pas begint aan deze verdedigingkunst.

Silat gebruikt natuurlijke bewegingen en ontwikkelt voor iedereen die het beoefend een aangepaste versie. De rijke verscheidenheid van Silat biedt iedereen de kans deze kunst te beoefenen.

Silat kan beoefend worden zuiver voor de sport en fitnes, voor de esthetische schoonheid van de bewegingen en biedt iedereen de kans kennis te maken met één van de weinig overgebleven, complete krijgskunsten in de wereld.

Als men onderricht krijgt van een bevoegd Pencak Silat leraar krijgt men de gelegenheid zichzelf te verbeteren, zowel lichamelijk als geestelijk mentaal en spiritueel.
De meeste Pencak Silat scholen verenigen het artistieke en de sport samen met het krijgsaspect. Elke leraar zal deze elementen verwerken in zijn of haar lessen.

De sport (kunst) op zich heeft in de laatste jaren een grote groeiende belangstelling gekregen omdat deze sport bij de jeugd, zowel in de archipel als in de wereld, meer in trek is (Amerika/Australië/Frankrijk/Duitsland en zelfs in Spanje).
Tegenwoordig zijn er ongeveer 300.000 Persilats in Indonesië en ± 4000 persilats in Nederland die Pencak Silat beoefenen.
     
 
logo Gerak Saka